การเข้าใจกว้างและความสามารถในการบรรทุกของวงล้อ caster สําหรับผลงานที่ดีที่สุด

May 17, 2024
กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ การเข้าใจกว้างและความสามารถในการบรรทุกของวงล้อ caster สําหรับผลงานที่ดีที่สุด

กว้างของหมากรุก วงล้อมีผลต่อการเคลื่อนไหวของรถยนต์บนพื้นผิวที่มีอนุภาค, หยาบคายหรือไม่เรียบร้อยกว้างยิ่งกว่า กว้างของ  วงล้อกลม , ยิ่งแขนที่รองรับคาร์เลนสูงขึ้น จะต้องยกฐานของวัตถุแขวนต่ําขึ้นเหนือล้อหรือคาร์เลอร์ต้องแขวนไปข้างที่ขวางของอุปกรณ์ที่แขวนต่ําสนับสนุนขณะที่หมุนรอบแกนตั้ง, ล้อหมุนหมุน sweep ออกพื้นที่ล้อใหญ่ต้องการพื้นที่มากขึ้นนี้

ความจุภาระสามารถเพิ่มขึ้นโดยการใช้ล้อที่กว้างกว่าที่มีพื้นที่สัมผัสกับพื้นดินมากขึ้นหมุนหมุนในสถานที่ส่วนกลางของแผ่นสัมผัสล้อกับพื้นหมุนช้ากว่าส่วนที่อยู่ข้างนอกความแตกต่างนี้ในความเร็วหมุนข้ามฐานของแผ่นติดต่อล้อ ทําให้ล้อกว้างที่จะต่อต้านการหมุนรอบหมุน, และความต้านทานนี้เพิ่มขึ้นเมื่อน้ําหนักของภาระเพิ่มขึ้น

วิธีอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความจุภาระโดยจํากัดความต้านทานหมุนหมุนคือการใช้หลายแคบล้อในคู่กันบนแกนล้อเดียวกันล้อแต่ละล้อมีพื้นที่สัมผัสพื้นที่แคบกว่าล้อกว้างเดียว ดังนั้นจึงมีแรงต่อต้านในการหมุนลงในสถานที่ที่น้อยกว่า